ROSKILDE FJORD

Svaleø

Svaleø i Bløden ved Risø set fra Risø’s meteorologimast.

Midt i den lille vig Bløden, som har været afspærret for al færdsel, siden Atomforsøgsstation Risø blev anlagt midt i 50’erne, ligger Svaleø. Den er en af fjordens mindste øer og rager kun godt 1 meter over daglig vande.

Sammensætningen af øens ynglefuglebestand har varieret meget i tidens løb. I 60’erne var den domineret af en tæt hættemågekoloni, senere blev det en mindre svane- og sølvmågekoloni, som overtog billedet. Visse år har der igen været en tæt hættemågekoloni med omkring 800 par, men også klyder og fjordterner forekommer ofte i pæne tal.

Sidst i juli samles store flokke af grågæs på Bløden, hvor de holder til, til de først i oktober trækker til deres vinterrastepladser i Sydspanien. Om efteråret raster der store flokke af hjejler og viber på Svaleøen.

Ved ekstremt lavvande er Svaleøen næsten landfast med Risø, hvilket et år bevirkede, at en ræv kunne komme derover i yngletiden. Den tog svanernes æg og bar dem i land til hvalpegraven, hvor flere af æggene, som havde fået påskrevet dato, blev fundet.