ROSKILDE FJORD

Vandmand

(Aurelia aurita).

I de senere år er bestanden af vandmænd i fjorden vokset kraftigt. De lever frit i vandet, men ofte er de samlet i tætte stimer. De lever af dyreplankton og fiskeyngel, men i fjorden har den stort set ingen fjender, og den er således øverste led i fødekæden. Man ved ikke særlig meget om Vandmændenes betydning for fjordens økosystem og vandkvalitet, men de har muligvis en begrænsende effekt på visse fiskebestande, hvis yngel de æder.


Vandmænd optræder i sensommeren i store mængder.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".