ROSKILDE FJORD

Om Roskilde Fjord Portalen

Roskilde Fjord Portalen tager udgangspunkt i naturovervågning af fuglelivet i Roskilde Fjord fra 1978 til 2019. Dette har også givet et grundigt indblik i fjordens øvrige naturforhold og livet i fjorden i bred forstand. Det er tilstræbt, at udforme portalen på en ”uvidenskabelig” form, men med grundigt belæg for dens indhold og oplysninger.

Portalen er opbygget af Erik Hansen, som sammen med Pelle Andersen-Harild og en lang række hjælpere har udført naturovervågningen. De botaniske undersøgelser er udført af Per Mølgaard og Lisbet Løvendhal. Portalens design er lavet af Lærke Roark, som også har et nært kendskab til fjordens naturforhold. Kim Parfit har oversat til engelsk.

Det økonomiske grundlag for projektet er skabt ved et samarbejde mellem en række sponsorer, som vi er dybt taknemmelige for deres hjælp.

Vi håber, at portalen vil bidrage til udbredelse af kendskabet til denne naturperle, og at den vil inspirere til at nyde fjorden på en bæredygtig måde. Det vil være uoverkommeligt at takke alle dem, som har hjulpet med undersøgelserne, så lad os nøjes med at nævne vor gamle kutter – Den grimme Ælling – som har haft en helt central rolle i alle vore undersøgelser.

Kutteren ”Den grimme Ælling” har fungeret som undersøgelsskib.

Version 1 (maj 2003):
I maj 2003 blev Roskilde fjord Portalen lagt på nettet. Den blev lavet af Erik Hansen og Lærke Roark på grundlag af 25 års naturovervågning i Roskilde Fjord udført af Pelle Andersen-Harild og Erik Hansen. Projektet blev udført med støtte fra Frederiksborg- og Roskilde Amter samt Rederiet Sagafjord.

Version 2 (maj 2004):
I 2004 blev portalen – med støtte fra Roskilde Amt og Miljørådet for Roskilde Fjord – opdateret til version 2. I denne er store dele blevet oversat til engelsk, og samtidig er den udvidet med et stort antal nye sider. Oversættelsen er foretaget af Kim Parfitt.

Version 3 (2009):
Version 3, som blev lagt på nettet i 2009, adskiller sig primært fra version 2, ved at resultaterne fra 2003-2005 er medtaget, samt at resultatet af en ny botanisk undersøgelse blev inkluderet. Derudover er der foretaget et mindre antal rettelser og tilføjelser.

Version 4 (Maj 2015):
I 2014 blev Miljørådet for Roskilde Fjord, som var et tværkommunale råd i kommunerne omkring fjorden, nedlagt. Kommunerne besluttede ved nedlæggelsen, at rådets resterende kassebeholdning skulle ”doneres til en aktivitet, der gavner miljøet i Roskilde Fjord”. Rådet besluttede at bruge pengene til en gennemgående revision af Roskilde fjord portalen. Vi takker for denne donation og håber, at vi kan leve op til forventningerne.

I denne version er hele portalen blevet oversat til engelsk, fugletællingerne er ført up-to-date til 2014 og kortmaterialet er omlagt til at basere sig på Google Maps. Desuden er der lavet en stor del tilføjelser, revisioner og ajourføringer i version 4.

Det grafiske design er kraftigt revideret. Hjemmesiden er blevet "responsiv" d.v.s. bredde og menu tilpasser sig skærmstørrelsen på brugerens platform. Fuld tilpasning kan kræve at java-script er slået til i browser.

Version 5 (Januar 2019):
Med denne version kommer portalen til at omfatte 40 års naturovervågning i Roskilde Fjord. Den væsentligste ændring i forhold til version 4 er opdateringen med de seneste tre års resultater. Men derudover er der lavet en række rettelser og tilføjelser.

Den engelske version er ikke opdateret, men er næsten identisk med version 4.

Version 6 (Januar 2020)
I denne version er indarbejdet data fra 2018 og 2019 samt de data fra 2003 til 2006, som har manglet i tidligere versioner. Disse nye data har primært påvirket bestandsudviklingskurverne og udbredelseskortene


Erik Hansen, Lærke Roark & Kim Parfitt