ROSKILDE FJORD

Toppet Skallesluger

(Merganser serrator).Rugende toppet skallesluger på Hyldeholm Ved Skuldelev.

Den toppede skallesluger yngler væsentligt senere på sommeren end fjordens øvrige ynglefugle. Den placerer sin rede skjult i høj vegetation eller lignende.

På Hyldeholm ved Skuldelev fandtes i en lang årrække en ekstremt tæt koloni med over 25 reder, hvor skalleslugerne udnyttede den tætte beplantning af Bukketorn m.v. som redeskjul, men efter at der har været både rotter og lækat – oven i købet med unger – er kolonien gået kraftigt tilbage. Det er dog stadig området omkring Hyldeholm og Kølholm, som huser det største antal toppede skalleslugere. I sensommeren kan man se såkaldte ”børnehaver”, hvor en enkelt skalleslugerhun fører en flok på 25-50 unger – langt flere end hun selv har udruget. På grund af problemerne med at optælle ynglebestanden af toppede skalleslugere, er der ikke vist bestandsudviklingskurve for denne, da de næppe vil kunne give et retvisende billede. Efterårs- og vinterbestandene svinger en del med maximum på lidt over 200 om efteråret og under 100 om vinteren.


Daggamle unger.

Bestandsudvikling for Toppet Skallesluger


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".