ROSKILDE FJORD

Litteratur

Adsersen H. & Mølgaard P. 2003: Floraen på Isefjordens småholme i øbiogeografisk belysning. – Flora og Fauna 109 (3+4): 71-79. Århus 2003.

Andersen P.J. (redaktør) 1991: Et Rige uden Lige. – Tempus, Elleore.

Andersen-Harild P. 1978: Knopsvanen. - Skarv Naturforlag Holte.

Andersen-Harild P. & Hansen E.: Bestandsudviklingen på Holmene i Roskilde Fjord 1978- 1987. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 82. årgang pg. 68-69.


Fisker B: Fugletællinger i Roskilde Fjord 1987. Hovedstadsrådet 1988. Se her.

Fisker B: Ynglefugle på fem udvalgte strandengsområder ved Roskilde Fjord 1001. - Ornis Consult 1991. Se her.


Hald-Mortensen P. 1995: Danske skarvers fødevalg 1992-1994. – Skov- og Naturstyrelsen 1995.

Hansen E. & Mølgaard P. & Andersen-Harild P. 1984: Holmene i Roskilde Fjord. - Fredningsstyrelsen.

Hierwagen L. 1986: Hyldeholm: bare en ø. - Kokoo København.

Højrup T. 1980: Fjordboliv omkring Roskilde Fjord. - Nationalnuseet.

Jacobsen E. M. & Andersen-Harild P.: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2014, Lokalitetsskema for Selsø Sø. Orbicon 2014. Se her.

Jensen E. S. 1994: Bløden ved Risø - en rastelokalitet af international betydning for grågæs. Risø R-758. Risø 1994.

Jensen H. J. et. al. 2000: Fiskeundersøgelse i den nordlige del af Roskilde Fjord, august 1999. – Fiskeriøkologisk Laboratorium 2001.

Jensen H. J. et. al. 2000: Fiskebestanden i den sydlige del af Roskilde Fjord, august 2000. – Fiskeriøkologisk Laboratorium 2000.

Kylling P. 1688: Viridarium Danicum. - København.

Løvendahl L. 2008: Sammenlignende undersøgelse af floraen på øer og holme i Isefjorden og Roskilde Fjord (Specialerapport) – Sektionen for Økologi og Evolution, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Oktober 2008. Se rapporten her.

Nielsen J. F. Svejgaard & Neerbek H. 1958: Bogen om Elleore. – Grafisk klub ”13 cicero”. København.

Olsen G. 1973: Stednavne i Roskilde Fjord. – Vikingeskibshallen i Roskilde.

Olsen O. & Crumlin-Pedersen O. 1969: Fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord. - Vikingeskibshallen.

Rasmussen A. H. 2000: Din Fjord – Min Fjord. – Roskilde Museum

Rieck F. & Vinner M. 1989: Fisker og båd på Roskilde Fjord. – Vikingeskibshallen.

Rudfeldt L: Ynglefugle på strandenge i Roskilde Fjord 1992. - Ornis Consult 1992. Se her.

Rudfeldt L: Ynglefugle på strandenge i Roskilde Fjord 1993. - Ornis Consult 1993. Se her.

Rudfeldt L: Ynglefugle på strandenge i Roskilde Fjord 1994. - Ornis Consult 1994. Se her.

Rudfeldt L: Ynglefugle på strandenge i Roskilde Fjord 1995. - Ornis Consult 1995. Se her.

Skougaard F. et al, 1991: Et rige uden lige. – Tempus.

Vinner M. 2002: Vikingeskibsmuseets både. – Vikingeskibsmuseet.

Årsrapporter: Fra 1982 til 2017 (med undtagelse af årene 2003-2006) er fugleovervågningen i Roskilde Fjord beskrevet i årsrapporter til Hovedstadsrådet, amterne og kommunerne. Find årsrapporterne her: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000-2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Desuden har Frederiksborg og Roskilde amter samt Roskilde Universitetscenter udgivet en lang række tekniske rapporter om Roskilde Fjord.