ROSKILDE FJORD

Kanadagås

(Branta canadensis).


Flyvende kanadagæs.

Kanadagåsen er oprindelig en nordamerikansk art, men først i forrige århundrede blev den indført til Sverige. Her har den siden etableret sig med en stor bestand, hvoraf en del overvintrer i Danmark. Den fouragerer ligesom sangsvanen på vinterafgrøder.


Fouragerende kanadagæs.

Den træffes oftest i fjordens sydlige del. Lige som sangsvanen har den en karakteristisk trompeterende stemme, som høres på stor afstand, når den i store kileformationer trækker mellem fjorden og fourageringspladserne.


Kanadagæs på aftentræk.

Bestandsudvikling for KanadagåsUddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".