ROSKILDE FJORD

Brisling

(Sprattus sprattus).

I følge Fiskeriøkologisk Laboratoriums undersøgelser er brislingen vægtmæssigt den vigtigste art i fjordens sydlige del, mens den i fjordens nordlige del kun kommer ind på en tredieplads. Brislingen ligner meget sin større slægtning silden, men kendes på den skarpe bug, hvoraf dens andet navn skarpsild. Brislingen træffes primært frit i vandet i fjordens bredninger på lidt dybere vand. Der fiskes stort set ikke efter brislinger i Roskilde Fjord.