ROSKILDE FJORD

Spurvefugle

(Passeriformes).

På fjordens øer og holme yngler, ud over de individuelt beskrevne arter, og så visse spurvefugle. De forekommer dels på øer med træagtig bevoksning og dels på større engområder. Det drejer sig bl.a. om:

  • Engpiber (Anthus pratensis). Øksneholm, Lilleø, Eskilsø m.fl.

  • Rørspurv (Emberiza cineracea). Træffes af og til, hvor der er rørsump. Om efteråret træffes de ofte i strandmælde bevoksning, hvor de fouragerer på frøene.

  • Hvid vipstjert (Motacilla alba alba). På de mellemstore og store øer.

  • Gul vipstjert (Motacilla flava). På Eskilsø.

  • Sanglærke (Aladua arvensis). Øksneholm og Eskilsø.

  • Gråkrage (Corvus corone cornix). På øer hvor en hyldebusk e.l. giver mulighed for placering af en rede. Det er et ynkeligt syn at se, hvordan nyudfløjne krageunger bliver mobbet af sølvmåger, og ofte når de aldrig væk fra fødestedet. En enkelt gang er en kragerede fundet på jorden..

  • Gøg (Cuculus canorus). Optræder jævnligt på Eskilsø, men kan forekomme på alle store øer.

  • Sangfugle (Sylviidae). På Peberholmen, Hyldeholm ved Skuldelev og Eskilsø findes haveagtig beplantning, hvor flere sangfuglearter yngler.


Krageunger på en bunke bundgarnspæle.