ROSKILDE FJORD

Aborre

(Perca fluviatilis).

Aborren er – ligesom sandarten - primært en ferskvandsfisk, men i fjordens sydligste brakvandede del fanges ofte pæne eksemplarer. I ferskvand optræder aborrerne ofte i store tal som såkaldte tusindbrødre, der ofte ikke opnår samme størrelser som dem i brakvand.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".