ROSKILDE FJORD

Krikand

(Anas crecca).

I 1986 blev krikanden første gang observeret på Eskilsø, hvor den siden har været en ustabil ynglefugl. Den er ikke observeret som ynglende andre steder i fjorden. Efterårsbestanden er siden midten af 90’erne gået stærkt frem, men den svinger en del. I januar er den meget fåtallig.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Krikand


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".