ROSKILDE FJORD

Hjejle

(Pluvialis apricaria).

Under efterårstrækket fra de skandinaviske ynglepladser raster en del hjejler i fjorden. Deres foretrukne tilholdssted er Bløden ved Risø, men også på andre steder med vadeflader er der gode chancer for at se dem i september-oktober. Desuden kan de ofte træffes på nypløjede marker i fjordens opland. Det er ikke kun om dagen, men også i lyse nætter omkring fuldmåne, at hjejlerne fouragerer på markerne. Selv om antallet varierer ret meget fra år til år, er hjejlen set over en længere periode i fremgang.


Bestandsudvikling for HjejleUddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".