ROSKILDE FJORD

Sandart

(Sander lucioperca eller Stizostedion lucioperca).

Sandarten er primært en ferskvandsfisk, men findes også i fjordens sydligste brakvandede del – omend i beskedne antal. Den findes også i Store Kattinge Sø, og det er muligvis udvandrere herfra, som træffes i fjorden.