ROSKILDE FJORD

Skrubbe

(Platichthys flesus).

I fjordens nordlige del er skrubben den vægtmæssigt vigtigste fisk, mens den i den sydlige del kun optræder meget sporadisk. Den forbedrede vandkvalitet har dog de seneste år bevirket, at man langt oftere end tidligere hører om fangst af skrubber, men den er stadig kun en uvæsentlig bifangst.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".