ROSKILDE FJORD

Grønbenet Rørhøne

(Gallinula chloropus).


Grønbenet rørhøne i Roskilde Havn i februar.

Den grønbenede rørhøne er primært en ferskvandsfugl, men den yngler også af og til i brakke områder med bevoksning af tagrør, hvor den placerer sin rede. Den kan dog også undtagelsesvis placere reden oppe i buskads af havtorn o.l. Skovholmene og Hyldeholm i Lejre Vig er dens vigtigste ynglesteder, men også på Ringøen og Eskilsø er den fundet flere gange. Om efteråret og vinteren er den meget fåtallig, men man ser den af og til i havne og andre steder, hvor der fodres.

Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Grønbenet Rørhøne


<Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".