ROSKILDE FJORD

Ålegræs

(Zostera marina).

Ålegræs – også kaldet bændeltang – er fjordens vigtigste bundplante. Den indgår i fødekæden for en lang række arter. Svaner og pibeænder æder primært de grønne blade, Mens gråænder foretrækker frøene. Mange fisk og bunddyr lever også i ålegræsskovene.


Nogle steder kan ålegræs danne tætte skove.

Ålegræs er afhængig af sollys, og dets udbredelse afhænger derfor af sigtdybden. I Roskilde Fjord vokser det ned til 2-3 meters dybde, men det er håbet, at vandkvaliteten efterhånden bedres, så det vil brede sig ud på dybere vand. Dette er dog en langvarig proces, for bare et enkelt år med dårlig sigtedybde, kan udrydde store områder med ålegræs, men da det primært breder sig ved hjælp af jordstængler i den bløde bund, kan det tage lang tid at retablere de ødelagte områder. De tætteste bede med ålegræs findes på 1-2 meter vand, som for eksempel på Ægholm Flade. Disse områder fungerer som fældepladser for knopsvanerne, som her har let adgang til rigelig føde, når de skal danne nye svingfjer efter fældningen af de gamle. I områder uden strøm er ålegræsset ofte tæt begroet med alger, men på stærke strømsteder som Skovrenden mellem Østskoven og Eskilsø er begroningen minimal. Her findes meget kraftige bevoksninger af ålegræs, hvor bladene kan blive over en meter lange.


I Østrenden trives ålegræsset pga. den stærke strøm.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".