ROSKILDE FJORD

Marsvin

(Phocoena phocoena)

Marsvinet, som er den eneste hval, som yngler i Danmark, bliver næsten hver sommer observeret i fjorden, men normalt kun nord for Frederikssund.

I april 2007 forvildede et eksemplar af den sjældne Rissos delfin (Grampus griseus) sig ind i fjorden. Trods behjertede forsøg på at få den jaget ud af fjorden igen døde den af sult i bunden af Borrevejle Vig midt i april. Den er nu stedt til hvile på Zoologisk Museum i København.

I sommeren 2016 blev der ligeledes set en kortnæbbet almindelig delfin (Delphinus delphis) i fjorden.


Rissos delfinen vakte stor opsigt.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".