ROSKILDE FJORD

Lille Skallesluger

(Mergus albellus).

Lille skallesluger yngler ikke i Danmark, men ses fåtalligt i fjorden om efteråret og i noget større antal om vinteren. I Vigen syd for Jyllinge optræder den ofte i ret pæne antal om vinteren, hvis der er isfrit.

Bestandsudvikling for Lille Skallesluger


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".