ROSKILDE FJORD

Sortkutling

(Gobius niger).

Sortkutlingen findes overalt i fjorden – men tættest i den sydlige del. Den foretrækker blød bund, hvor den kan grave sig ned. Den indgår i menuen for skarver, måger, terner m.fl. Den optræder – lige som ålekvabben - hyppigt som bifangst til ålefangst, hvorpå den ryger ud til de store måger. Den bruges ikke som spisefisk.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".