ROSKILDE FJORD

Græsser

Langt den største del af vegetationen på øer og holme består af græsarter. Helt nede ved vandkanten findes tuer af annelgræs, som tåler påvirkningen af saltvand og moderat bølgeslag.

Klydeunger gemmer sig i Annelgræs.

Oven for tanglinien findes harril-engen, som består af harril og rød svingel. Denne vegetation udgør en stor del af de græssede engarealer. Længere oppe, hvor jorden er mere tør findes overdrevsagtig vegetation. På græssede øer består den af arter som kvikgræs, rapgræs og rød svingel.

Græsset overdrevsvegetation på Øksneholm.

De græssede arealer bebos ofte af vadefugle, måger og fjordterner, mens de ugræssede har måger, ederfugle og toppede skalleslugere som typiske beboere.

Græsvegetation på Kølholms nordende.

De græssede – eller mosegriseforstyrrede – overdrev rummer ofte en stor variation af blomsterplanter, mens de ugræssede er mere monotone med konkurrencestærke arter som stor nælde og forskellige tidsler

Græsset overdrevsvegetation på Lilleø. I forgrunden tornet tidsel.