ROSKILDE FJORD

Blak


Blak set fra øst er mindre end en parcelhusgrund.

Blak ligger lige sydøst for Vædderholm, som er Eskilsøs lange sydøsttange. Det er en ganske lille holm, men alligevel har den et meget stort antal ynglefugle. Den store stormmågekoloni dominerer helt øen med omkring 100 reder, men også knopsvane, havterne, strandskade og gråand er regelmæssige ynglefugle.


Den store sten på Blak er i vinterens løb skubbet i land af isen.

Sydvest for Blak er der åbent vand over Bredningen helt fra Bognæs. Det kan i isvintre give store isskruninger, og tonstunge sten kan blive skubbet op på holmen. Lige sydvest for Blak har man udgravet en stor undersøisk stenalderboplads.