ROSKILDE FJORD

Gråstrubet Lappedykker

(Podiceps griseigena).Rugende gråstrubet lappedykker.

Den gråstrubede lappedykker er en fersk- og brakvandsfugl, som anbringer sin rede i rørskoven. Efter etableringen af Store Rørsø på Eskilsø i 1985 er bestanden her – og dermed i hele fjorden – gået kraftigt frem, men denne fremgang fra midt i 90’erne er de seneste år afløst af tilbagegang. Foruden på Eskilsø findes der en mindre bestand på Skovholmene i fjordens sydvestlige del. De gråstrubede lappedykkeres reder er næsten ikke til at skelne fra de toppede lappedykkeres, og der kan derfor forekomme forvekslinger mellem de to arter. I området mellem Risø og Bolund samt på Sælklemmerne syd for Eskilsø ses om foråret og forsommeren ofte et stort antal rastende gråstrubede lappedykkere.

Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Gråstrubet Lappedykker


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".