ROSKILDE FJORD

Katost

(Malvaceae sp).


Almindelig katost på Ægholm.

Almindelig katost (Malva sylvestris) er en af holmenes mest iøjnefaldende arter. Den er meget nitratelskende og findes på steder, hvor mågekolonierne har gødet jorden kraftigt. Den findes primært på øerne i Lejre Vig, men bestandene svinger kraftigt når øernes næringstilførsel ændrer sig som følge af ændringer i fuglebestandene.


Almindelig katost på Ægholm. Mågernes ekskrementer giver næring til den tætte vegetation.

Ægholm kan næsten hele øen være dækket med katost, og også på Kølholm kan der findes tætte bede.


Rosen-katost på Langholm i Lejre Vig.

Den nære slægtning rosen-katost (Malva alcea) er en af fjordens smukkeste planter. Den findes også på flere holme i fjordens sydlige del. Især på Langholm i Lejre Vig. Den vokser på overdrevsagtige områder, hvor den er afhængig af de åbne såbede, som laves af mosegrise m.fl. rosen-katost er nær den nordlige grænse for sin udbredelse i Roskilde Fjord.

Mosegrisene laver såbede til rosen-katost og andre en- og toårige planter.
Se signaturforklaring her.