ROSKILDE FJORD

Gråand

(Anas platyrhynchos).


Gråænder på isen i Roskilde Havn.

Gråanden yngler overalt i området i og omkring fjorden. Den er ret vanskelig at optælle, da den ofte lægger flere kuld, da dens yngleperiode går fra det tidlige forår til langt hen på sensommeren, og da den placerer sin rede godt skjult i vegetationen.

Både yngle- vinter- og især efterårsbestandene er gået stærkt frem siden motorbådsjagt blev forbudt og de jagtfrie områder blev etableret. De vigtigste rastepladser er Bløden ved Risø, Selsø, Eskilsø, Skuldelev Bugt og Øksneholm, men den træffes stort set overalt. Om vinteren har man let adgang til at komme tæt på dem, når de samles i havnene, hvor mange har stor glæde af at fodre dem. En stor del af gråænderne i havnene kommer fra byernes parker.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Gråand


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".