ROSKILDE FJORD

Bløden ved Risø

Rastende grågæs på Bløden.

Da Atomforsøgsstationen Risø i 1958 blev etableret, blev den lille vig Bløden afspærret for al færdsel af sikkerhedsmæssige årsager. Denne beskyttede status bevirkede snart, at Bløden blev en af fjordens største rastepladser for fugle. Syd for Risø findes der et fugletårn med glimrende udsigt over Bløden.


Grågæs letter med Bløden i baggrunden.

Især det store antal grågæs, som samledes her i sensommeren og efteråret var iøjenfaldende, men der kom også store flokke af vadefugle (viber, hjejler og ryler). Den lille holm Svaleø midt i Bløden fik både betydning som yngle- og rasteplads. Når isen lukkede fjorden, holdt kølevandet fra Risøs store reaktor en våge åben på nordvest spidsen af halvøen. Her samledes store flokke af andefugle.