ROSKILDE FJORD

Sildemåge

(Larus fuscus).


Sildemågens vigtigste kendetegn er gule ben.

Sidst I 90’erne begyndte sildemågen at yngle på Øksneholm, hvor den siden har ynglet nogenlunde regelmæssigt. Et par år senere dukkede den også op på Jyllinge Holme, hvor den nu også yngler næsten regelmæssigt. I oktober og januar er den ikke registreret, da den overvintrer i Middelhavet. Den ligner svartbagen en del, men er mindre og har gule ben.


Sildemågeunger.

Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Sildemåge


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".