ROSKILDE FJORD

Klyde

(Recurvirostra avocetta).


Klyde ved reden.

Klyden er den eneste af vadefuglene, som ruger i kolonier, og den foretrækker strandenge som ynglested. Deres vigtigste yngleøer er derfor Eskilsø, Øksneholm og Lilleø, men hvis der ikke er fred her, kan de også vælge mindre holme som Elleore og Svaleøen.


Hvordan er der plads til ben og næb i ægget?

Da ungerne imidlertid kræver rigtige strandenge til deres opvækst, svømmer klyderne med deres kuld til de nærmeste strandenge få dage efter at ungerne er kommet ud af æggene. For eksempel benytter klyderne på Elleore og Svaleøen strandengene omkring Bløden ved Risø som opvækstområde for deres unger. Rævene på Eskilsø har betydet en væsentlig tilbagegang for fjordens klyder. Da området nord for Selsø midt i 90’erne blev inddraget i Selsø-reservatet og sat under vand, flyttede et stort antal klyder fra fjorden herop, men siden er bestanden her igen aftaget noget.


Klydeunger blandt annelgræs.Se signaturforklaring her.Bestandsudvikling for KlydeUddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".