ROSKILDE FJORD

Kattinge Værk

Kattinge Værk fra sydøst med kanalen og turbinehuset.

Inderst i Roskilde Fjord, i bunden af Kattinge Vig ligger den ganske lille vig Slinken. Oprindelig strakte fjorden sig endnu længere ind i landskabet, idet den nuværende Kattinge Sø også var en del af fjorden, men i 1300-tallet opførtes en dæmning, som opstemmede Kattinge Sø for at skaffe vand til en vandmølle, som lå der, hvor Sankt Hans hospital nu ligger. Dæmningen forbinder tre små bakker, som i dag ligger vest for værket mellem vejen og søen. På disse byggedes borgen Nebbe. Det vides ikke, hvem der byggede den, men muligvis var det roskildebispen eller et andet medlem af Hvideslægten, som på den tid havde store besiddelser i området.

I 1700-tallet gennembrød man dæmningen og anlagde en vandmølle, der hvor Kattinge Værk nu ligger. Møllen trak et valkeværk og en grynmølle. Sidst i forrige århundrede blev værket lavet om til en cellulosefabrik, som fik sin elektricitet til belysning fra møllen. Øst for værket blev der anlagt en mole, som var forbundet med fabrikken af et kort jernbanespor.

Cellulosefabrikken fungerede frem til 1910. Siden har bygningerne været anvendt til vekslende formål, og i dag fungerer de som børnehave og lejrskole for Københavns Kommune.


Turbinehuset ved Kattinge Værk, hvor glasålene i sin tid blev fanget.

Vandet fra Kattinge Sø passerer på dets vej ud i fjorden gennem det gamle turbinehus, som årligt gennemstrømmes af omkring 50 millioner kubikmeter vand. Turbinehuset har i en lang årrække været anvendt til fangst af glasål, som blev solgt til udsætning over store dele af landet. I turbinehuset var der opstillet nogle store glasfiberbassiner, som vandet passerede. Herfra løb det over nogle halmmåtter ned i kanalen. Om forsommeren kravlede de blyantstore ål op ad måtterne og endte i bassinerne. Herfra blev de så i store kar kørt til udsætningsstederne. Transporterne foregik af hensyn til varmen normalt om natten, og karrene blev under transporten tilført ilt for at undgå kvælning af ålene. Denne fangst er nu ophørt, men til gengæld har Roskilde Amt bygget en fisketrappe ved siden af pumpehuset. Denne giver for første gang siden dæmningen blev bygget i 1300-tallet ørreder mulighed for at vandre op i Kornerup Å, for at gyde. Der var derfor stor spænding om, hvorvidt ørrederne ville benytte sig af trappen.

Ørredgydeplads i Kornerup Å.

Ved hjælp af en fælde, som er indbygget i fisketrappen, er det i dag påvist, at det er lykkedes, og at der hvert år vandrer et pænt antal ørreder op i åsystemet, og sidst på året kan man mange steder i Kornerup Å se gydepladser, der fremtræder som lyse områder på åbunden, hvor sten og grus er hvirvlet op under ørredernes leg. Turbinehuset er nu indrettet til naturformidling.

Skydepramme ud for Kattinge Værk.