ROSKILDE FJORD

Om Plantebeskrivelserne

Beskrivelserne af planterne omfatter kun planter på øer og holme. Den undersøgelse, som danner grundlag for beskrivelserne er næsten 40 år gammel. Den blev udført i 1979 af Per Mølgaard og er publiceret i ”Holmene i Roskilde Fjord”, og er siden fulgt op i ” Floraen på Isefjordens småholme i øbiogeografisk belysning”.

Her er kun medtaget de arter, som i Per Mølgaards undersøgelse i 1979 blev klassificeret som dominante på en eller flere øer. Derudover er medtaget enkelte arter, som enten har en interessant status i fjorden, eller som indgår som væsentlige elementer i det økologiske kredsløb. Endelig er der givet en kort gennemgang af holmenes karakteristiske plantesamfund. På de tilhørende udbredelseskort betyder en stor bolle, at arten blev registreret som dominant, en mellemstor bolle, at arten var subdominant, og en lille bolle, at den forekom.

Som nævnt baserer beskrivelserne af planterne sig på en næsten 35 år gammel undersøgelse, og disse afspejler derfor ikke nødvendigvis den nuværende tilstand. I 2007-08 var plantesamfundene på holmene i Roskilde Fjord og Isefjorden emne for en specialerapport ved Københavns Universitet (Se Lisbeth Løvendahl i litteraturlisten). Da denne i mange henseender er en gentagelse af den ovennævnte undersøgelse, kan hele specialerapporten læses her. (PDF-fil på 2.1 MB)

Læsere, som er interesseret i flere arter og detaljer, henvises til ovenstående publikationer. Se litteraturfortegnelsen.

Listen over samtlige arter på holmene kan ses her . Listen er kopieret fra ”Holmene i Roskilde Fjord”.