ROSKILDE FJORD

Almindelig Tangnål

(Syngnathus typhle).

Tangnålen forekommer hyppigst i fjordens nordlige del, hvor den lever i bundvegetationen nær kysten. Den er stationær og lever hele sit liv i fjorden. Denne særprægede og let genkendelige art findes ofte – sammen med hundestejler – ved ternerederne, hvor den indgår i ternehannernes frierimenu til hunnerne.

Tangnåle og hundestejler ved trenerede.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".