ROSKILDE FJORD

Rødben

(Tringa totanus).


Rødben unge ringmærkes.

Rødbenen er en udpræget strandengsfugl, som placerer sin rede i lidt højere vegetation, så dens rede - i modsætning til de andre vadefugles – er uhyre vanskelig at finde. I 80’erne var bestanden oppe på omkring 60 par, men siden er den faldet til under en halv snes. Det hænger primært sammen med, at hovedparten fandtes på Eskilsø, hvorfra rævene totalt har forjaget dem.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Rødben

Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".