ROSKILDE FJORD

Bognæs

Strandeng med enlige graner ved Ølvig.

Bognæs danner en tvedelt halvø, som skiller Kattinge Vig, Bredningen og Lejre Vig fra hinanden. Bognæs Storskov og Vestskov adskilles af den lille vig Ølvig.

Skovbryn med gammel eg på nordsiden af Bognæs Storskov.

Hovedparten af Bognæs består af skov omkranset af græssede strandenge, men nogle steder går skoven helt ud til vandkanten.

”Guldalderlandskab” ved Smørvig.

Her, hvor ”Bøgen spejler sin Top i Bølgen blå”, har vi nogle af fjordens aller smukkeste landskaber. Især om foråret, når Bøgen springer ud, og om efteråret, når den første lette nattefrost har farvet skoven i kobberrøde farver, er dette landskab uforligneligt. Gennem Vestskoven går en del af Skuldelev Ås formationen, som i sin helhed strækker sig fra Endelev Rev nord for Frederikssund og helt ned til Gammel Lejre.

Askehoved fra nordøst. I baggrunden Parcelgården og Roskilde.

I skoven findes en del vandhuller, hvor blandt andet den store salamander lever. På den yderste del af Storskoven ligger Askehoved med den blandede skarv- og hejrekoloni, og nordvest for ligger Egehoved, hvor havørnen har sin rede. På egehoved findes også den meget sjældne, store bille eremit. Skovens karakterplante er ramsløg, hvis stærke duft slår en i møde hele sommerhalvåret. Selve skoven dyrkes som traditionelt blandet skovbrug, men desuden udnyttes den til jagt med masser af udsatte fasaner om efteråret. For gæster er den ret tætte bestand af dådyr dog nok mere interessant. Hvis man færdes stille, er der gode chancer for pludselig at stå ansigt til ansigt med en stor hjort.

Ramsløg er Bognæs Storskovs karakterplante.

Bognæs kan både opleves fra vand- og landsiden. Hvis man vælger landsiden, må man forberede sig på en spadseretur på 2-3 kilometer, inden man er fremme ved skoven. Dette afholder en del mennesker fra at komme på Bognæs, men samtidig beskytter det mod, at skoven bliver overrendt af alt for mange gæster. Fra søsiden må man nøjes med synet af det smukke landskab, men det er nu også i høj grad ulejligheden værd. Om vinteren er Bognæs et af de steder i fjorden, hvor der er chance for at få havørnen at se.

Da Bognæs nu indgår som et meget væsentligt naturområde i den nye nationalpark, må man håbe, at den får lov at udvikle sig endnu mere i retning af naturskov.