ROSKILDE FJORD

Ålekvabbe

(Zoarces viviparus).

Ålekvabben lever hele sit liv i fjorde. Den foretrækker lavt vand med tæt bundvegetation. Den fanges ofte som bifangst ved ålefangst. Selv om det er en lækker spisefisk, ryger de fleste over bord, når ålefiskerne tømmer deres ruser - til glæde for de store måger.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".