ROSKILDE FJORD

Stormmåge

(Larus Canus).


Stormmågepar.

Til trods for at stormmågen på landsplan var i tilbagegang, blev bestanden i Roskilde Fjord fordoblet frem til årtusindeskiftet, men siden da er bestanden gået kraftigt tilbage. Fjordens største koloni findes på Langholm i Jyllinge Holme, men også på Blak findes en meget stabil koloni.


Stormmågeunger.


Stormmågekoloni.

På nogle holme findes stabile kolonier, som næsten altid har stor ynglesucces, mens andre kolonier er ustabile og ofte har ringe succes. På nogle af de ustabile kolonier, som for eksempel på Langholm i Lejre Vig, skyldes svingningerne rotter, men det er ikke alle steder, hvor forklaringen er indlysende. Stormmågerne finder – ligesom hættemågerne – det meste af deres føde på markerne. Tilbagegangen på landsplan kan derfor tænkes at skyldes landbrugets overgang fra vårsæd til vintersæd . Hovedparten af fjordens stormmåger trækker om vinteren til England og Kanalegnene.


Måger i plovfuren.
Se signaturforklaring her.

Bestandsudvikling for Stormmåge


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".