ROSKILDE FJORD

Fiskehejre

(Ardea cinerea).


Hejrereder i kolonien på Askehoved.

Ind til 1954 fandtes der en fiskehejrekoloni i Østskoven, men da den afdeling, som hejrerne holdt til i, blev fældet, flyttede kolonien samlet til Askehoved i Bognæs Storskov. I en lang årrække var kolonien på omkring 150 par, men siden den sidst i 80’erne fik selskab af skarver, er hejrekolonien gået tilbage til under 50 par. Efter at de i 2007 fik naboskab af et par havørne er kolonien gået yderligere tilbage. De fouragerer ofte langt fra kolonien i åer og søer, men også på strandengene og på åbne marker ses de ofte stå som ”paraplystativer”. Om vinteren trækker hovedparten af hejrerne ned i de isfrie Nordeuropæiske floder og søer. hejrerne starter – ligesom skarverne – deres ynglen meget tidligt om foråret.


Stemningsfuldt som hejreflugt.

Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Fiskehejre


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".