ROSKILDE FJORD

Pibeand

(Anas penelope).

Pibeanden har siden midten af 90’erne ynglet næsten regelmæssigt på Eskilsø i ganske lave antal. Desuden er den forekommet sporadisk på Øksneholm og en enkelt gang på Jyllinge Holme. I oktober har den siden midten af 80’erne været i kraftig fremgang, og i 2002 nåede den op på over 7000. I januar svinger antallet kraftigt fra år til år, men den har ikke været oppe på over 800 fugle. Dens vigtigste rastepladser er Bløden ved Risø, Eskilsø, Selsø, Øksneholm og Skomagerkrogen i Roskilde Vig.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Pibeand

Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".