ROSKILDE FJORD

Stor Præstekrave

(Charadrius hiaticula).


Stor præstekrave ved reden.

Bestanden af stor præstekrave udgør kun omkring en halv snes par. Den har siden årtusindeskiftet været i tilbagegang. Lilleø har den største forekomst med op mod halvdelen, men når der ikke er ræve på Eskilsø, findes der også en del her. De placerer ofte deres reder de samme steder som dværgternerne.


Præstekravens primitive rede.
Se signaturforklaring her.

Bestandsudvikling for Stor Præstekrave


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".