ROSKILDE FJORD

Skeand

(Spatula clypeata).


Skeandepar i sjapvand.

Skeanden yngler primært på Eskilsø med en uregelmæssig mindre forekomst på Øksneholm og enkelte andre holme. Den første forekomst er fra 1985. Siden har bestanden svinget en del med en maksimumforekomst på 30 par. I efteråret forekommer den i ret svingende antal med maximum under 400. Fra omkring årtusindeskiftet er efterårsbestanden gået fremad. I januar forekommer den ikke.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Skeand


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".