ROSKILDE FJORD

Sild

(Clupea haringus).

Både i fjordens nordlige og sydlige del kommer silden vægtmæssigt ind på en andenplads. Sildefiskeri har ingen væsentlig betydning i fjorden. I Lejre Vig fanger lystfiskere dog en del sild. Fangsten foregår næsten udelukkende over det godt 30 meter dybe hul syd for Langholm. Sildene fanges på 10-20 meters dybde. De er ret små, men velsmagende. I Lejre Vigs nordende findes gydepladser i området ud mod Ægholm. Sildene i Roskilde Fjord udgør en lokal stamme, som lever hele deres liv i fjorden. I sensommeren 1994 forekom der bundvendinger i Lejre Vig, som kostede i tusindvis af sild livet, til glæde for sølvmåger og skarver. Sådanne bundvendinger er heldigvis yderst sjældne i Roskilde Fjord.