ROSKILDE FJORD

Harril

(Juncus gerardi).

Harril opfattes af de fleste som en græsart, men er faktisk en siv. Den har givet navn til plantesamfundet harril-engen, som er karakteristisk for lave, græssede strandenge indenfor annelgræs-zonen. Den forekommer kun dominant på Hesteholmene i Kattinge Vig. Disse lave holme ud for Askehoved bliver græsset af kreaturer, som vader ud fra strandengene på Bognæs. Ud over på Hesteholmene forekommer harril på hovedparten af fjordens øer og holme - dog ikke i Lejre Vig.


Harril-engen på Hesteholmene med skarvkolonien på Askehoved i baggrunden.
Se signaturforklaring her.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".