ROSKILDE FJORD

Strand-Mælde

(Atriplex littoralis).

Strand-Mælde, som er nitratelskende og salttolerant, findes på samtlige holme og øer – mange steder i dominante eller subdominante bestande.


Strand-Mælde, Kokleare, Lugtløs Kamille og Strand-Asters på Ringøen.

Den store lavning på Elleore, som ofte fyldes med fjordvand i vinterens løb, og som om foråret har en stor koloni af sølvmåger og svaner, har en tæt bestand af Strand-Mælde.


Tæt Strand-Mælde vegetation i lavningen på Elleore.

Det samme gælder store dele af strandvolden rundt om Ringøen. Foruden Strand-Mælde forekommer den nært beslægtede Spyd-Mælde på en del af holmene, men ikke nær så hyppigt, og på enkelte holme forekommer desuden Svine-Mælde. Om efteråret og vinteren tiltrækker mældernes frø mange spurvefugle som for eksempel rørspurv. Svine-Mælde er fra strandene spredt til marker, hvor den nyder godt af nitratgødningen og i dag er en af vore vigtigste ukrudtsplanter.
Se signaturforklaring her
Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".