ROSKILDE FJORD

Knarand

(Anas strepera).

Knaranden har siden først i 90’erne ynglet på Eskilsø, hvor den er i klar fremgang med et maximum på over 15 par. På de øvrige holme har den kun ynglet sporadisk. Også i oktober er bestanden siden midten af 90’erne gået frem, mens den stort set ikke træffes i januar.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for KnarandUddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".