ROSKILDE FJORD

Søsalat

(Ulva lactuca).


Søsalat drevet sammen på bunden af Borrevejle Vig.

Søsalat er en stor grønalge, hvis løv ligner rørhinde, men er tolaget. Det danner salatlignende flager der på lavt og stille vand kan blive flere meter på hver led (Dens størrelse er dog normalt under en halv meter). Det er en typisk forureningsindikator, hvis størrelse i dag er langt mindre end tidligere, lige som den også er blevet mindre almindelig i fjorden. Tilbagegangen skyldes det reducerede indhold af fosfat i fjordvandet på grund af den forbedrede rensning af vort husspildevand. Søsalaten indgår som en væsentlig del af blandt andet knopsvanernes føde, og de tidligere så rigelige mængder har nok været medvirkende til opretholdelse af den store bestand af svaner i fjorden.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".