ROSKILDE FJORD

Tilfældige arter

Visse arter optræder tilfældigt på holmene og har ikke været genstand for nøjere studier.
Det gælder:

  • Husmår (Kølholm)

  • Lækat (Hyldeholm ved Skuldelev og Langholm i Lejre Vig. Se nærmere i beskrivelsen af Langholm)

  • Markmus (Flere steder)

  • Hare (Eskilsø)