ROSKILDE FJORD

Jyllinge Holme

Jyllinge Holme fra NV med Jyllinge i baggrunden.

Jyllinge fiskerleje.

Jyllinge Holme danner en kæde fra Lilleø ud for Jyllinge fiskerleje over Langholm, Jernhatten, de tre Kattehulsholme, Flængholm, Yderste Holm og Tobaksholm til Våddragerholmene ovre mod Eskilsø. Bortset fra Lilleø er de lave og flade. Fra gammel tid har Jyllinge Holme tilhørt kirken, og de ejes i dag af Jyllinge Kirke.

Lagunen på Flængholm med Østskoven i baggrunden.

Flængholm er en ringø med en sø i midten. Omkring holmene findes – især nord for Våddragerholmene - store stenstrøninger, som ved lavvande giver landskabet karakter.

Stenstrøninger ved lavvande nord for Våddragerholmene.

Langholm har en af fjordens største stormmågekolonier med op mod 500 par.

Yderste Holms vestkyst. Bemærk zoneringen i bevoksningen.

På Yderste Holm fandtes i 80’erne en af landets største fjordternekolonier med 70-80 par, men den blev i 1990 ødelagt af rotter og er ikke siden blevet retableret. Taget under et har Jyllinge Holme en af Danmarks største knopsvanekolonier med over 150 par. I øvrigt huser holmene næsten samtlige fjordens arter på nær nogle få fersk– og brakvandsarter.

Vegetation med lugtløs kamille på Flængholm. Eskilsø i baggrunden.

Blandt planterne dominerer foruden græsser lugtløs kamille, malurt og strandasters. På Yderste Holm findes bede med river, og i lavningerne på Flængholm findes kveller.

I lavningerne på Flængholm vokser den salttolerante kveller.

Sidst på vinteren opsætter jagtforeningen ”Jyllinge Holme” rodkranse af juletræer vendt på hovedet til redeskjul for ænder m. fl.