ROSKILDE FJORD

Hyldeholm ved Skuldelev

Grundlæggerne af naturist kolonien på Hyldeholm- Ejla og Søren.

I 1936 købte Søren Jørgensen Sørensen og hans kone Ejla den lille flade Hyldeholm for her at grundlægge Danmarks første naturistsamfund. På en avistegning fra omkring 1940 ser man skuldelevbønderne iagttage nudistøen i store kikkerter.

Hyldeholm set fra højspændingsmasten.

Siden er holmen bygget op til sin nuværende højde, og beplantet med træer og buske. Imellem disse er der opført en række små hytter, hvoraf ”Vikingehallen” er den største. Desuden findes der en idrætsplads og en lille både- og badebro. Hen over holmen hænger nogle store højspændingskabler, som fører strøm fra Kyndbyværket til København. En af højspændingsmasterne står på Hyldeholm.

Hyldeholm blev i sin tid holdt uden for fredningen af holmene i Roskilde Fjord af hensyn til dette lille særprægede samfund, men til trods for at øen således er delvis beboet, har den i perioder haft et rigt fugleliv.

Rugende toppet skallesluger i buskadserne på Hyldeholm.

I 70’erne og først i 80’erne fandtes her landets tætteste koloni af toppede skalleslugere. Disse blev dog forjagede, først af rotter og siden af en lækat, som havde unger på holmen. På fundamenterne til højspændingsmasterne findes en mindre stormmågekoloni.

PS: Det er ikke lykkedes at finde frem til ovennævnte avistegning. Hvis nogen kan hjælpe os, vil vi være meget taknemmelige.