ROSKILDE FJORD

Ræv

(Vulpes vulpes)

Når fjorden lægger til med is, får rævene mulighed for at komme ud på øerne. Men selv om det er undtagelsen, at der er ræve på øerne i yngletiden, så sker det.

Det er dog kun på fjordens største ø – Eskilsø, at de har været i stand til at overleve hele året. I perioden fra 1996 til 2014 var der – måske med undtagelse af 2002 - konstant ræve på Eskilsø, og flere år er der udklækket et kuld hvalpe på øen. Det havde katastrofale følger for Eskilsøs ynglefugle. Fra at have en bestand på over 1.000 par jordrugende fugle, faldt bestanden til et encifret antal. Efterårets og vinterens rastende fugle generes tilsyneladende ikke væsentligt af rævene.

Eskilsø er dog ikke den eneste ø, hvor der har været ræve. På Langholm i Lejre Vig fandtes i april 1985 en grav med døde hvalpe liggende i indgangen. Medens tæven har været ude for at finde føde, er isen gået, så hun ikke kunne komme tilbage til hvalpene, som derfor er døde af sult.


Ræv fundet død ved kasse med rottegift.

På Kølholm blev der både i 2001 og 2002 fundet en død tæveræv og en forladt rævegrav. Disse ræve var formodentlig døde af forgiftning i forbindelse med rottebekæmpelsen.

Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".