ROSKILDE FJORD

Fedtemøg: Dunalger og Vatalger.

(Pilayella littoralis), (Ectocarpus siliculosus).

Dunalger og vatalger kan findes på store dele af fjordbunden som sammenhængende tæpper af en halv snes centimeters tykkelse. De er meget løst hæftede til fjordbunden, og findes mest på lavvandede, stille områder om sommeren. Hvis de tages op af vandet – f.eks på fiskegarn – klasker de fuldstændig sammen og bliver til det, som man populært kalder fedtemøg. Ved de ret få bundvendinger, som er forekommet i fjorden, stiger fedtemøget op til overfladen, hvor de flyder rundt i store flager. De kan ofte konkurrere med blåmuslingerne om pladsen på fjordbunden.