ROSKILDE FJORD

Besøg Fjorden


Kort over Roskilde Fjord.

Den sydlige del af Roskilde Fjord op til nord for Jyllinge Holme indgår nu i Nationalpark Skjoldungernes Land.


Afgrænsningen af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Hvis denne portal har givet dig lyst til at besøge Roskilde Fjord, er der en lang række muligheder for ved selvsyn at opleve den. Naturfredningslovens generelle bestemmelse om fri færdsel langs kysten giver i praksis adgang næsten overalt langs Roskilde Fjords kyster. En væsentlig undtagelse er dog Bløden ved Risø, hvor der er adgangsforbud hele året.

I fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli er der adgangsforbud på øer og holme, og på Bognæs er et mindre område afspærret i havørnenes yngletid (1/2 – 31/7).


Det afspærrede område ved havørnereden. Se nærmere under havørn.


Fjordstien, som strækker sig helt fra Rørvig til Hundested langs både Isefjordens og Roskilde Fjords kyster, giver til fods eller på cykel rige oplevelsesmuligheder. Den går ikke overalt helt ude langs kysten, men til fods kan der foretages mange afstikkere ud til helt kystnære lokaliteter. Af særlig attraktive steder kan nævnes Bognæs, Boserup Skov, Østskoven, Jægerspris Nordskov, Selsø, Kattinge Sø, og Bolund.

Fra søsiden er der kun få færdselsbegrænsninger. I fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli må man ikke gå i land på eller komme nærmere end 50 meter fra øer og holme. Bløden ved Risø er lukket for færdsel hele året. I en del områder må motorbåde ikke sejle over 8 knob. I de samme områder er der begrænsninger i jagten ud over jagtlovens generelle bestemmelser. Se Naturstyrelsens hjemmeside for detaljer. Vis i øvrigt hensyn og undgå adfærd, som kan genere fjordens andre gæster.

Råder man ikke selv over noget at sejle i, kan man enten leje kanoer eller tage en tur med en af de turbåde, som sejler på fjorden. Fra Roskilde sejler Sagafjord, og fra Frederikssund sejler Skjelskør. Der er også mulighed for en tur med et vikingeskib fra Vikingeskibsmuseet eller Maritimt Forsøgscenter.