ROSKILDE FJORD

Langholm i Lejre Vig

Langholm ved vinter set fra nordvest.

Langholm ligger midt i Lejre Vig. Den er for det meste græsklædt, men hvor mosegrisene med deres opskrabning af jord har dannet såbede, findes klynger af en- og toårige planter.

Mosegrisene laver såbede for rosenkatost m. fl. på Langholm.

Blomstrende rosenkatost på Langholm.

Mest i øjenfaldende er de flotte rosenkatost, men også stedmoderblomster m. fl. danner smukke bede.

Blomstrende stedmoderblomst på Langholm.

På øens nordende findes en stor blok vilde asparges. Det er det eneste sted på holmene, hvor der findes asparges, og de har stået på samme plet i mindst 40 år.

Svaner i territoriekamp på Langholm.

På Langholm findes fjordens største knopsvanekoloni med op til 150 reder. Denne har i mange år været genstand for intensive undersøgelser af Knopsvanens yngleforhold. Øen huser også en stor sølvmågekoloni med omkring 100 reder og har også tidligere haft et par pæne storm- og hættemågekolonier. De ferskvandsarter, som ikke er knyttet til bevoksninger af tagrør, finder vi også her – grågås og troldand.

To rottehuller på Langholm. Sammenlign jordbunkens størrelse med Lasse.

Øen har ligesom den nærliggende Hyldeholm været hjemsøgt af rotter, hvilket havde katastrofale følger for måger og terner. Et år forekom en lækat på øen. Den dræbte 35 voksne fjordterner, hvoraf de 13 var ringmærkede – nok til at give et billede af de ynglende fjordterners aldersprofil. Senere udryddede den også øens bestand af mosegrise, hvilket bevirkede en kraftig tilbagegang af de en- og toårige planter på øen. Et slående eksempel på hvor lidt der skal til for at vælte den økologiske balance på disse små isolerede biotoper.