ROSKILDE FJORD

Spidsand

(Anas acuta).

Midt i 80’erne dukkede spidsanden op som ynglefugl – primært på Eskilsø – hvor den siden har ynglet nogenlunde konstant men i varierende antal under 10 par. Oktoberbestanden er siden først i 90’erne vokset, men antallet de fleste år været under 50. I januar træffes den kun helt undtagelsesvis.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Spidsand


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".